ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะขุนทะเล
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะขุนทะเล
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-12-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
แคนา 29 24.7929 0.00
ปาล์มหางกระรอก 14 12.7451 0.00
อินทนิลน้ำ 13 13.7143 0.00
รวงผึ้ง 6 5.8133 0.00
หูกระจง 6 17.7523 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 5 2.0175 0.00
กระถินณรงค์ 5 7.5773 0.00
กระถินเทพา 4 6.5911 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 4 1.4162 0.00
ตะแบก 3 1.4208 0.00
ปีบ 3 1.0093 0.00
สาละลังกา 3 3.1488 0.00
กระพี้จั่น 3 6.5052 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 5.9714 0.00
มะเม่าขน 2 0.6449 0.00
จิกน้ำ 2 4.1511 0.00
กระโดน 2 3.5852 0.00
ปาล์มจีบ 1 3.4122 0.00
โพธิ์ 1 0.0232 0.00
ไทรย้อย 1 255.5100 0.00
มะขาม 1 0.2136 0.00
ขนุน 1 0.3151 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา (10,397 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
378.33
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th