ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะบ่อโฉลก
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะบ่อโฉลก
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-12-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
แคนา 4 3.3286 0.00
มะฮอกกานี 3 4.2856 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 2.3742 0.00
ปาล์มหางกระรอก 2 0.9672 0.00
แคแสด 1 0.6913 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา (916 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
11.65
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th