ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง)
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-12-13
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มแว็กซ์ 63 38.4858 0.00
อโศกอินเดีย 15 13.6309 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 4 20.5413 0.00
สนฉัตร 4 3.0986 0.00
หมากนวล 3 1.2603 0.00
ปาล์มหางกระรอก 2 0.4314 0.00
อินทนิลน้ำ 2 3.7345 0.00
ชงโค 2 4.3599 0.00
ประดู่ป่า 2 33.1173 0.00
ไทร 1 14.9465 0.00
โพทะเล 1 5.0610 0.00
เสลา 1 3.1014 0.00
มะฮอกกานี 1 7.5042 0.00
ตะแบก 1 1.3779 0.00
เหรียง 1 27.0336 0.00
โพธิ์ 1 45.8209 0.00
ไทรย้อย 1 49.2323 0.00
หูกวาง 1 15.6254 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 9.3437 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา (3,520 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
297.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th