ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ)
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-12-13
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองปรีดียาธร 6 4.5185 0.00
หูกระจง 6 4.5265 0.00
ลีลาวดี 5 8.1552 0.00
จิกน้ำ 4 9.1140 0.00
ปาล์มหางกระรอก 3 2.8944 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.8554 0.00
ยางอินเดีย 1 41.0289 0.00
ข่อย 1 0.1219 0.00
อินทผาลัม 1 2.5706 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 4.3163 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา (2,324 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
78.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th