ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เทศบาลตำบลจันดี
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจันดี
  ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลจันดี
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-02-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล จันดี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองอุไร 21 0.4018 0.00
จิกน้ำ 20 45.7204 0.00
หูกระจง 16 35.2478 0.00
มะม่วง 2 84.4040 0.00
พญาสัตบรรณ 2 5.8051 0.00
กะแซะ 2 268.4900 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา (23,277 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
440.07
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th