ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพัทลุง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2007-10-01
  วันที่สำรวจ : 2023-01-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พัทลุง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 46 46.2897 0.00
สัก 20 6.1617 0.00
ปาล์มหางกระรอก 15 14.9089 0.00
พญาสัตบรรณ 11 48.7377 0.00
ตะแบก 10 13.3013 0.00
จามจุรี 3 157.6376 0.00
พิกุล 1 3.9635 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 21.0699 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา (4,566 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
312.07
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th