ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-05-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปีบ 30 0.4032 0.00
สายหยุด 22 0.5530 0.00
แคนา 22 1.3987 0.00
เสลา 15 0.4026 0.00
กาจะ 10 4.4028 0.00
หูกระจง 9 0.6049 0.00
กระซิก 6 4.5009 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 5 1.1597 0.00
จิก 5 1.5079 0.00
กาสามปีก 4 1.4654 0.00
สัก 4 0.4301 0.00
งิ้ว 4 3.4522 0.00
สลี 3 123.6748 0.00
กระโดงแดง 3 0.0094 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 1.1838 0.00
ฉำฉา 2 6.6228 0.00
กระพี้จั่น 2 0.1283 0.00
ดู่ 2 1.6873 0.00
ประดู่ 2 2.0570 0.00
ชงโค 2 1.2714 0.00
หางนกยูงไทย 1 0.6418 0.00
ขันทองพยาบาท 1 0.0282 0.00
ประดู่แดง 1 0.1600 0.00
กระพี้เขาควาย 1 0.2783 0.00
กุ่มบก 1 0.0040 0.00
ชาฮกเกี้ยน 1 0.8770 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.8770 0.00
โพธิ์ 1 0.8770 0.00
เสม็ดแดง 1 1.6312 0.00
พันจำ 1 0.8770 0.00
มะกอกป่า 1 1.1091 0.00
ตะแบก 1 1.4582 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 1 0.1600 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
192 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา (308,506 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
165.90
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th