ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคลองสวน
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลคลองสวน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2010-01-01
  วันที่สำรวจ : 2023-05-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คลองสวน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มเชอรี่ 19 18.5545 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 12 17.1655 0.00
รวงผึ้ง 4 0.0765 0.00
ประดู่บ้าน 4 2.1548 0.00
สัก 4 0.9045 0.00
หูกระจง 3 2.1455 0.00
มะขาม 3 5.3938 0.00
ขนุน 3 1.4737 0.00
มะม่วง 3 0.7116 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.7152 0.00
ไทร 1 9.8808 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา (18,532 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
59.18
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th