ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดพญาไม้
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี
  ชื่อโครงการ : วัดพญาไม้
  วันที่ปลูก : 2022-05-18
  วันที่สำรวจ : 2022-05-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หลักเมือง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 28 341.7426 0.00
ประดู่ 24 64.8269 0.00
อินทนิล 18 34.8870 0.00
ลีลาวดี 11 8.9801 0.00
ราชพฤกษ์ 9 13.6925 0.00
หว้า 8 18.5399 0.00
พิกุล 5 0.9721 0.00
สะเดา 4 12.1689 0.00
สน 4 0.9107 0.00
ไทร 3 8.8535 0.00
หางนกยูงไทย 3 5.9929 0.00
มะฮอกกานี 3 8.0764 0.00
ขี้เหล็ก 3 5.1360 0.00
จันอิน 2 0.6960 0.00
โพธิ์ 2 58.4373 0.00
ปีบ 2 7.4776 0.00
ยางอินเดีย 2 0.6635 0.00
พญาสัตบรรณ 2 3.7128 0.00
ตะแบก 1 0.9486 0.00
แคฝรั่ง 1 0.3478 0.00
อโศกอินเดีย 1 3.7937 0.00
จำปี 1 0.1122 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (31,763 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
600.97
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th