ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหน้า)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหน้า)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โกงกางใบเล็ก 84 0.6828 0.00
แสมขาว 40 0.3866 0.00
โกงกางใบใหญ่ 31 0.2556 0.00
โปรงแดง 22 0.1342 0.00
โพธิ์ศรี 15 0.0984 0.00
แสมดำ 8 0.0779 0.00
ลำพูป่า 1 0.0032 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา (16,907 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.64
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th