ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนโพศรี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนโพศรี
  วันที่ปลูก : 2019-12-16
  วันที่สำรวจ : 2019-12-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 78 8.7126 0.00
ตะแบก 4 0.2589 0.00
อินทนิลน้ำ 3 1.0027 0.00
ราชพฤกษ์ 3 0.3485 0.00
ข่อย 2 0.1458 0.00
พิกุล 1 0.3361 0.00
หว้า 1 0.0217 0.00
สน 1 0.0192 0.00
ยอ 1 0.0217 0.00
สาละ 1 0.0118 0.00
โพธิ์ 1 5.8866 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.1552 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.0085 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
37 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา (60,362 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
16.93
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th