ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนประจักษ์ศิลปาคม
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนประจักษ์ศิลปาคม
  วันที่ปลูก : 2019-12-16
  วันที่สำรวจ : 2019-12-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สนประดิพัทธ์ 80 12.5640 0.00
ตะแบก 72 20.5827 0.00
ปีบ 47 12.7660 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 23 0.4858 0.00
ราชพฤกษ์ 5 1.9990 0.00
แคนา 5 0.4159 0.00
ข่อย 4 0.2829 0.00
มะยม 3 0.3093 0.00
ลีลาวดี 2 0.2009 0.00
มะขาม 2 0.4133 0.00
มะม่วง 2 0.7904 0.00
เสลา 2 0.8579 0.00
กระดังงา 1 0.7251 0.00
โมก 1 0.0273 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0461 0.00
เพกา 1 0.0182 0.00
มะรุม 1 0.5095 0.00
วาสนา 1 0.0083 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.1612 0.00
สาละ 1 0.1247 0.00
ลูกน้ำนม 1 0.1062 0.00
โพธิ์ 1 2.9914 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา (31,132 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.39
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th