ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนทหาร
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนทหาร
  วันที่ปลูก : 2019-12-16
  วันที่สำรวจ : 2019-12-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองกวาว 21 15.8200 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 12 8.3058 0.00
พญาสัตบรรณ 4 2.2029 0.00
โพธิ์ 2 2.8323 0.00
มะขาม 1 0.0480 0.00
ทองหลาง 1 0.6589 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
79 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา (126,579 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
29.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th