ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนอุดรดุษฎี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนอุดรดุษฎี
  วันที่ปลูก : 2019-12-16
  วันที่สำรวจ : 2019-12-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 38 4.2420 0.00
ประดู่บ้าน 15 8.1139 0.00
ราชพฤกษ์ 7 2.0217 0.00
ปีบ 4 0.6336 0.00
อินทนิลน้ำ 4 0.7562 0.00
มะขาม 3 0.3615 0.00
หูกวาง 2 0.6545 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 3.9464 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.1320 0.00
มะม่วง 1 0.0060 0.00
สน 1 5.8546 0.00
จามจุรี 1 8.9091 0.00
ทองกวาว 1 0.3504 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0272 0.00
หูกระจง 1 0.2050 0.00
มะเฟือง 1 0.1206 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
38 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา (62,153 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
36.33
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th