ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเทศบาลลานลาว
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเทศบาลลานลาว
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มฟอกเทล 42 0.7861 0.00
ตะแบก 22 0.2956 0.00
เสลา 11 0.3473 0.00
ทองกวาว 10 2.4929 0.00
ประดู่ 10 6.4280 0.00
ปีบ 5 0.0000 0.00
ขนุน 4 0.0000 0.00
มะม่วง 3 0.0000 0.00
ขี้เหล็ก 2 0.0000 0.00
พิกุล 2 0.0000 0.00
มะขามป้อม 2 0.0000 0.00
แคนา 1 0.0000 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0000 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0000 0.00
มะขาม 1 0.0000 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.0000 0.00
อินทนิล 1 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0000 0.00
ไทร 1 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา (5,902 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
10.35
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th