ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 128 134.0334 0.00
เสลา 72 106.2072 0.00
ชงโค 60 211.8218 0.00
ตะแบก 56 47.3225 0.00
นนทรี 25 109.2643 0.00
ทองกวาว 14 1,899.4033 0.00
แคนา 14 22.0048 0.00
จิกน้ำ 11 4.1373 0.00
ราชพฤกษ์ 10 8.9701 0.00
อินทนิลบก 6 11.8906 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 6 5.0235 0.00
สะเดา 5 7.1729 0.00
ปีบ 3 13.3211 0.00
กระเบา 3 500.5361 0.00
เสม็ดแดง 2 1.4340 0.00
จามจุรี 1 13.8489 0.00
ประดู่ป่า 1 1.1227 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
20 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา (32,633 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
3,097.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th