ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24)
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 34 36.6924 0.00
มะฮอกกานี 33 22.3152 0.00
กฤษณา 16 4.3226 0.00
ยางนา 13 149.4783 0.00
อโศกอินเดีย 12 7.7219 0.00
อินทนิลน้ำ 10 29.7652 0.00
หูกระจง 10 26.2947 0.00
ประดู่ป่า 10 45.0689 0.00
สาละลังกา 8 16.1806 0.00
ราชพฤกษ์ 7 24.6340 0.00
ไทร 6 43.7342 0.00
ประดู่บ้าน 6 18.3848 0.00
พิกุล 6 13.5822 0.00
สารภี 6 34.4317 0.00
มะขามป้อม 5 5.0523 0.00
พะยอม 5 7.4622 0.00
มะพร้าว 5 7.7436 0.00
ตะแบก 4 27.7321 0.00
ปีบ 4 4.7105 0.00
ตะขบ 4 10.8352 0.00
บุหงาส่าหรี 3 8.8846 0.00
มะดัน 3 13.3775 0.00
จิกนม 3 0.8682 0.00
ประดู่แดง 3 14.0604 0.00
มะขาม 3 13.4771 0.00
ขนุน 2 1.1803 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 7.0799 0.00
โพธิ์ 2 33.5588 0.00
ลีลาวดี 2 6.1025 0.00
พะยูง 2 8.4710 0.00
อโศกน้ำ 2 83.7764 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 1.2791 0.00
พญาสัตบรรณ 1 12.5875 0.00
กันเกรา 1 0.5998 0.00
อินทนิล 1 8.6513 0.00
ยางอินเดีย 1 3.5191 0.00
กระโดน 1 0.4947 0.00
ทองหลาง 1 1.1531 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 0.7641 0.00
ขี้เหล็ก 1 7.4254 0.00
หว้า 1 0.3821 0.00
มะม่วงป่า 1 5.5245 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.2008 0.00
ข่อย 1 10.4329 0.00
มะม่วง 1 0.5107 0.00
มะเม่าขน 1 1.0926 0.00
ปาล์มหางกระรอก 1 3.6826 0.00
ยูคาลิปตัส 1 9.6103 0.00
สัก 1 1.6977 0.00
ยอบ้าน 1 0.1762 0.00
มะหาด 1 2.0899 0.00
ชงโค 1 27.6407 0.00
โพศรีมหาโพธิ 1 34.4269 0.00
สนฉัตร 1 0.0191 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา (13,108 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
860.94
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th