ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าชุมชน บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4
  หน่วยงาน : อบต.หนองยางจังหวัดนครราชสีมา
  ชื่อโครงการ : ป่าชุมชน บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล หนองยาง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ชงโค 36 13.4955 0.00
ตานกกด 30 19.6504 0.00
มะค่า 30 78.4316 0.00
สะเดา 22 8.9734 0.00
ประดู่ 14 17.0482 0.00
แดง 14 11.7667 0.00
เต็ง 8 10.4803 0.00
กระบก 6 66.8436 0.00
แสมสาร 6 1.9789 0.00
อื่นๆ 4 1.1448 0.00
ขี้เหล็ก 4 0.7048 0.00
งิ้ว 4 8.0318 0.00
รัง 4 14.9182 0.00
มะเกลือ 4 5.0054 0.00
มะม่วงหัวแมงวัน 4 6.5741 0.00
ตะคร้ำ 4 13.1290 0.00
ยอป่า 4 5.0054 0.00
พันซาด 2 4.0159 0.00
ตะขบป่า 2 0.3524 0.00
โมกมัน 2 2.5582 0.00
กระบาก 2 4.0159 0.00
หมี่ 2 0.3524 0.00
ข่อย 2 0.3524 0.00
ปรงป่า 2 0.2438 0.00
ดอกแก้ว 2 36.9868 0.00
พลับพลึง 2 0.0000 0.00
ตะโก 2 0.0000 0.00
มะขาม 2 4.0159 0.00
กะทกรก 2 0.0000 0.00
ปีบ 2 0.9895 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (24,574 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
337.07
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th