ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะสุขฤทัย
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะสุขฤทัย
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-16
  วันที่สำรวจ : 2023-06-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กระสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 24 7.8351 0.00
ราชพฤกษ์ 8 2.4050 0.00
หมาก,หมากเหลือง 6 0.5710 0.00
ขี้เหล็ก 6 2.6265 0.00
กุ่มน้ำ 5 1.5683 0.00
พะยูง 4 1.0868 0.00
แจง 4 2.7321 0.00
การเวก 4 0.8228 0.00
จั๋งจีน 4 0.0000 0.00
ลำดวน 3 1.6939 0.00
เฟื่องฟ้า 3 0.0000 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 3 0.0000 0.00
หมากเขียว 3 0.2843 0.00
กระบาก 3 1.4371 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 3 1.9784 0.00
ทองกวาว 3 1.3203 0.00
ปีบ 2 1.2708 0.00
มะขาม 2 3.4306 0.00
อินทนิลน้ำ 2 1.3166 0.00
อโศกอินเดีย 2 0.4546 0.00
อากาเว่ 2 0.0000 0.00
โมก 2 0.0000 0.00
หูกระจง 2 1.0316 0.00
ประดู่ 2 0.3126 0.00
มะค่าแต้ 2 0.6806 0.00
กัลปพฤกษ์ 2 0.5492 0.00
ข่อย 2 1.2480 0.00
ชมนาด 2 0.0000 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 2 0.2433 0.00
ปรงป่า 1 0.0000 0.00
พิกุล 1 0.3232 0.00
มะสัง 1 0.3997 0.00
เหียง 1 1.0699 0.00
ยอป่า 1 0.7149 0.00
เตยทะเล 1 0.0000 0.00
เต่าร้าง 1 0.0695 0.00
ไผ่เสี้ยง 1 0.0000 0.00
เล็บมือนาง 1 0.0000 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.3575 0.00
ไผ่เหลือง ไผ่สีทอง 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 0.1048 0.00
ธนนไชย 1 0.5819 0.00
สมอไทย 1 1.1107 0.00
ปาล์มขวด 1 0.1344 0.00
ปาล์มจีบ 1 0.0000 0.00
ประดู่แดง 1 0.3701 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา (6,494 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
42.14
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th