ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงเรียนอนุบาลทับมา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนอนุบาลทับมา
  วันที่ปลูก : 2019-08-26
  วันที่สำรวจ : 2019-08-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่บ้าน 13 0.0000 0.00
อื่นๆ 11 0.0000 0.00
สะเดา 3 0.0000 0.00
ข่อย 2 0.0000 0.00
ประดู่ป่า 1 0.0000 0.00
มะขาม 1 0.0000 0.00
มะตูม 1 0.0000 0.00
มะกอกน้ำ 1 0.0000 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.0000 0.00
มะเฟือง 1 0.0000 0.00
ชะมวง 1 0.0000 0.00
ตะลิงปลิง 1 0.0000 0.00
มะม่วง 1 0.0000 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0000 0.00
มะรุม 1 0.0000 0.00
กระโดน 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา (7,847 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th