ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดทับมา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา
  ชื่อโครงการ : วัดทับมา
  วันที่ปลูก : 2019-08-26
  วันที่สำรวจ : 2019-08-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 165 127.1667 0.00
สัก 50 20.5509 0.00
ตะเคียนทอง 30 15.5016 0.00
ประดู่ 27 104.3124 0.00
มะม่วง 7 2.2540 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 6 26.5000 0.00
มะฮอกกานี 5 9.8905 0.00
ปาล์มฟอกเทล 5 4.3810 0.00
มะขาม 4 3.6326 0.00
สำโรง 3 4.1366 0.00
จันทน์หอม 3 0.6777 0.00
จามจุรี 2 11.0489 0.00
ตาล,ตาลโตนด 2 7.6076 0.00
ไทร 2 54.0798 0.00
โพธิ์ 2 11.2041 0.00
สน 2 8.7437 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 1.3465 0.00
สาละ 2 2.3630 0.00
กระบาก 2 1.8456 0.00
ตะโก 1 1.2470 0.00
มะกอกน้ำ 1 4.4954 0.00
มะตูมแขก 1 0.1762 0.00
นนทรี 1 2.7578 0.00
ขนุน 1 0.0191 0.00
จันอิน 1 0.1762 0.00
แสงจันทร์ 1 0.3768 0.00
หว้า 1 4.1957 0.00
ปีบ 1 0.6447 0.00
พะยูง 1 0.2692 0.00
สมอทะเล 1 1.0050 0.00
กุ่มน้ำ 1 0.7394 0.00
บัวสวรรค์ 1 0.1533 0.00
กระท้อน 1 3.4122 0.00
ทองอุไร 1 0.0628 0.00
ลำดวน 1 0.6913 0.00
หูกระจง 1 0.4556 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
28 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา (45,994 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
438.12
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th