ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เทศบาลตำบลทับมา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา
  ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลทับมา
  วันที่ปลูก : 2019-08-30
  วันที่สำรวจ : 2019-08-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อื่นๆ 7 0.0000 0.00
หยี 3 0.0000 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 0.0000 0.00
ตะแบก 2 0.0000 0.00
หูกวาง 1 0.7934 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0000 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา (2,554 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.79
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th