ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนศรีสุข
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนศรีสุข
  วันที่ปลูก : 2019-11-08
  วันที่สำรวจ : 2019-11-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 73 10.2493 0.00
มะฮอกกานี 19 64.4009 0.00
เหลืองปรีดียาธร 18 0.6512 0.00
มะขาม 9 1.8330 0.00
อินทนิลน้ำ 9 0.9858 0.00
พิกุล 4 0.6153 0.00
ราชพฤกษ์ 3 1.4589 0.00
ประดู่ป่า 1 1.6080 0.00
มะยมป่า 1 0.0835 0.00
มะเฟือง 1 0.0026 0.00
ปีบ 1 0.2904 0.00
ตะขบ 1 0.0192 0.00
หว้า 1 0.3574 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา (26,414 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
82.56
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th