ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สระน้ำคลองดิน หมู่ที่5 บ้านหนองกกหมาก
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
  ชื่อโครงการ : สระน้ำคลองดิน หมู่ที่5 บ้านหนองกกหมาก
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-08-12
  วันที่สำรวจ : 2022-09-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ดอนขมิ้น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ดอนขมิ้น
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 10 0.0000 0.00
มะค่า 5 0.0000 0.00
ลมแล้ง 3 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 41 ตารางวา (9,764 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th