ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ แหล่งน้ำหนองหูช้าง
  หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อจังหวัดสิงห์บุรี
  ชื่อโครงการ : แหล่งน้ำหนองหูช้าง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-06-03
  วันที่สำรวจ : 2022-06-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ พรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่าโมง 15 0.0257 0.00
ขี้เหล็ก 14 0.0176 0.00
พะยูง 11 0.0149 0.00
สะเดา 11 0.0228 0.00
อินทนิล 9 0.0136 0.00
กระถินเทพา 8 0.0102 0.00
แคนา 6 0.0000 0.00
มะฮอกกานี 6 0.0047 0.00
มะขาม 6 0.0352 0.00
ประดู่ป่า 5 0.0090 0.00
ทองอุไร 4 0.0000 0.00
ตะแบก 3 0.0033 0.00
มะค่า 2 0.0094 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
26 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา (42,761 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th