ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนระหว่างวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมถึงวงเวียนน้ำพุ
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนระหว่างวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมถึงวงเวียนน้ำพุ
  วันที่ปลูก : 2019-12-17
  วันที่สำรวจ : 2019-12-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 1.3149 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.2724 0.00
ข่อย 2 0.0335 0.00
ตะแบก 1 0.0963 0.00
จำปี 1 0.0692 0.00
ไทรย้อย 1 0.0728 0.00
มะม่วง 1 0.1300 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา (3,820 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.99
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th