ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บึงหนองขอน
  หน่วยงาน : อบต.บ่อทองจังหวัดปราจีนบุรี
  ชื่อโครงการ : บึงหนองขอน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-05-12
  วันที่สำรวจ : 2023-06-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 69 0.0286 0.00
ขี้เหล็ก 56 0.0083 0.00
หว้า 49 0.0098 0.00
มะค่า 45 0.0074 0.00
กรรณิการ์ 45 0.0011 0.00
กระดังงา 43 0.0079 0.00
ไผ่ตง 41 0.0271 0.00
ชะอม 32 0.0047 0.00
พะยูง 31 0.0245 0.00
กระบก 31 0.0014 0.00
ตะไคร้ 31 0.0013 0.00
ราชพฤกษ์ 10 0.0075 0.00
ยางนา 7 0.0006 0.00
ยางพารา 2 0.0009 0.00
กระดังงาสงขลา 2 0.0006 0.00
มะยม 1 0.0009 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.0009 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
97 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา (156,580 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th