ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดป่าสังเวชธรรม
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ชื่อโครงการ : วัดป่าสังเวชธรรม
  วันที่ปลูก : 2017-10-09
  วันที่สำรวจ : 2017-10-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บึงเนียม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่า 63 0.1727 0.00
สะเดา 48 0.2452 0.00
ประดู่บ้าน 30 0.2646 0.00
สัก 6 0.0142 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0024 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
41 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา (65,815 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th