ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านบุกระทิง
  หน่วยงาน : อบต.วังหมี
  ชื่อโครงการ : ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านบุกระทิง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-15
  วันที่สำรวจ : 2023-06-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ 17 บ้านบุกระทิง ตำบล วังหมี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา (7,981 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
ไม่พบข้อมูลการวาดแปลงปลูก

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th