ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
  หน่วยงาน : อบต.สักงาม
  ชื่อโครงการ : พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-09-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล สักงาม อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สักงาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 200 57.4746 0.00
ประดู่ 72 48.3088 0.00
กระพี้จั่น 70 18.4710 0.00
สัก 56 28.1207 0.00
สะเดา 44 29.9069 0.00
กระทุ่มบก 22 2.1879 0.00
ติ้วขาว 22 12.0221 0.00
ขี้เหล็ก 20 10.2708 0.00
รัง 19 2.2652 0.00
มะม่วงหัวแมงวัน 13 5.8843 0.00
แสมสาร 9 3.9061 0.00
กางขี้มอด 9 3.4620 0.00
ตะแบกเลือด 8 5.1546 0.00
แดง 8 0.7009 0.00
แหนนา 8 9.6517 0.00
มะค่าแต้ 7 4.1835 0.00
นนทรี 7 16.6582 0.00
มะกอกป่า 7 4.1454 0.00
ยูคาลิปตัส 7 3.4951 0.00
มะขาม 6 4.2736 0.00
เต็ง 4 0.0434 0.00
ส้มกบ 3 0.8677 0.00
หนามแท่ง 3 0.6645 0.00
กระถินณรงค์ 3 2.7094 0.00
ตีนนก 3 4.9891 0.00
ปอแก่นเทา 2 0.1724 0.00
ปอสา 2 0.0941 0.00
ยอป่า 2 1.3491 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.0434 0.00
โมกมัน 1 0.1030 0.00
พฤกษ์ 1 0.8148 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 1 2.2589 0.00
คาง 1 0.1533 0.00
ข่อย 1 0.3647 0.00
ติ้วขน 1 0.0434 0.00
เหมือดโลด 1 0.1219 0.00
มะขามเทศ 1 0.3998 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา (23,692 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
285.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th