ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
  หน่วยงาน : อบต.ค้อน้อย
  ชื่อโครงการ : ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-27
  วันที่สำรวจ : 2023-06-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล ค้อน้อย อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อน้อย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 20 0.0000 0.00
พะยูง 13 0.0000 0.00
มะขาม 11 0.0000 0.00
ทองกวาว 5 0.0000 0.00
ประดู่ 5 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 0 งาน 95 ตารางวา (30,779 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th