ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนเพาะนิยม
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนเพาะนิยม
  วันที่ปลูก : 2019-12-19
  วันที่สำรวจ : 2019-12-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 57 12.3551 0.00
ประดู่บ้าน 25 2.2263 0.00
ราชพฤกษ์ 6 2.8355 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 1.6088 0.00
กุ่มน้ำ 1 0.6758 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา (26,906 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
19.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th