ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนธรรมเจดีย์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนธรรมเจดีย์
  วันที่ปลูก : 2019-12-20
  วันที่สำรวจ : 2019-12-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 67 26.1761 0.00
สน 42 8.3874 0.00
ไทรย้อย 3 0.4223 0.00
มะยม 2 0.0000 0.00
มะรุม 2 0.3398 0.00
ลีลาวดี 1 0.0000 0.00
มะม่วง 1 0.1774 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา (22,573 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
35.50
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th