ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
  หน่วยงาน : อบต.กุดสระ
  ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-18
  วันที่สำรวจ : 2023-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กุดสระ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 13 2.4196 0.00
ทองกวาว 11 13.6979 0.00
ประดู่ 10 2.9861 0.00
ชิงชัน 6 0.1231 0.00
ไผ่ 6 0.0928 0.00
มะพร้าว 5 5.0289 0.00
พะยูง 4 0.7415 0.00
ไผ่เสี้ยง 3 0.1302 0.00
มะม่วงป่า 3 0.1899 0.00
มะเม่าขน 3 0.1285 0.00
มะยม 2 0.4914 0.00
หมากเขียว 2 0.7150 0.00
ไทร 2 0.8946 0.00
จามจุรี 2 1.6174 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.3764 0.00
ยูคาลิปตัส 2 1.5121 0.00
ติ้วขาว 2 0.2390 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 2 1.1707 0.00
กระท้อน 1 0.0776 0.00
ไผ่ซางหม่น 1 0.0434 0.00
โพธิ์ 1 1.4458 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.4947 0.00
พญาสัตบรรณ 1 1.2791 0.00
ทองหลาง 1 0.3998 0.00
ไผ่กิซุง 1 0.1320 0.00
ตะขบ 1 0.5355 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.1762 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 0.2046 0.00
ตะโก 1 0.3913 0.00
ยอป่า 1 0.4947 0.00
มะขาม 1 0.5998 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.4947 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา (12,583 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
40.32
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th