ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
  วันที่ปลูก : 2020-01-03
  วันที่สำรวจ : 2020-01-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อินทนิล 10 15.6813 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 10 3.4433 0.00
หูกระจง 9 2.2784 0.00
มะพร้าว 9 4.5404 0.00
อโศก 9 4.4319 0.00
กระถินณรงค์ 8 14.8046 0.00
ราชพฤกษ์ 7 6.2012 0.00
อินทนิลน้ำ 4 3.3158 0.00
จามจุรี 4 29.1148 0.00
มะขาม 4 6.8541 0.00
ศรีตรัง 4 1.2016 0.00
โพธิ์ 3 15.1423 0.00
สัก 2 0.4494 57,000.00
ตะแบก 2 1.0855 0.00
จวง,เทพทาโร 2 7.7759 0.00
หูกวาง 2 10.9848 0.00
มะหวด, กำชำ 2 0.2366 0.00
ปีบ 2 2.4452 0.00
ขี้เหล็ก 2 2.4905 0.00
มะม่วง 2 1.3341 0.00
ตาล,ตาลโตนด 2 3.1793 0.00
มะม่วงป่า 1 7.3000 0.00
หว้า 1 0.2055 0.00
หยี 1 0.4227 0.00
ไทร 1 0.4571 0.00
ขนุน 1 0.0783 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
22 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา (35,845 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
145.45
มูลค่าไม้เศรษกิจ
57,000.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th