ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
  วันที่ปลูก : 2020-01-03
  วันที่สำรวจ : 2020-01-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 18 1.6392 0.00
อโศก 18 2.8232 0.00
สัก 11 7.5906 77,000.00
อินทนิล 11 0.9114 0.00
ศรีตรัง 9 0.3764 0.00
อินทนิลน้ำ 8 11.3580 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 4 3.4263 0.00
ยางพารา 2 4.5902 0.00
รวงผึ้ง 2 5.1889 0.00
ปาล์มหางกระรอก 2 1.2195 0.00
อโศกไทย 1 0.4230 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา (24,526 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
39.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
77,000.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th