ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนศรีชมชื่น
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนศรีชมชื่น
  วันที่ปลูก : 2020-01-08
  วันที่สำรวจ : 2020-01-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 17 5.2061 0.00
เสลา 16 5.8652 0.00
ตะแบก 12 3.8740 0.00
แคฝรั่ง 10 0.0000 0.00
ไทร 9 0.0000 0.00
ทองกวาว 6 7.2042 0.00
มะยม 6 0.0000 0.00
มะขาม 5 2.8484 0.00
อินทนิลน้ำ 3 2.7135 0.00
วาสนา 3 0.0000 0.00
ลีลาวดี 3 0.0000 0.00
ประดู่บ้าน 2 1.6191 0.00
โพธิ์ 2 1.1641 0.00
หูกวาง 2 1.6533 0.00
สน 1 0.0206 0.00
คอแลน 1 0.0000 0.00
มะม่วง 1 0.0228 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา (15,773 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
32.19
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th