ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนองอ้อบ้านติ้ว
  หน่วยงาน : อบต.เมืองพานจังหวัดอุดรธานี
  ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนองอ้อบ้านติ้ว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-07-27
  วันที่สำรวจ : 2023-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล เมืองพาน อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพาน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา (14,596 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th