ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โครงการ เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี
  หน่วยงาน : PMTLPHPB
  ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2021-11-15
  วันที่สำรวจ : 2023-06-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ไม่มี ตำบล จอมพล อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 42 0.5752 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา (11,336 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.58
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th