ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ 90
  หน่วยงาน : PMSP90
  ชื่อโครงการ : โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ 90
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-01-01
  วันที่สำรวจ : 2023-06-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล นาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล นาเกลือ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตีนเป็ดยอดแดง 41 6.2407 0.00
ซิลเวอร์ โอ๊ค 27 3.4223 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 21 7.1436 0.00
จามจุรี 18 28.0151 0.00
หลิว 10 3.9275 0.00
สนฉัตร 8 0.6682 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 7 21.1940 0.00
กระถินเทพา 6 0.9152 0.00
ชงโค 5 1.4164 0.00
อินทนิล 4 3.5303 0.00
เสม็ดขาว 3 0.4482 0.00
สนมังกร 2 0.0868 0.00
กระบก 1 7.3471 0.00
ยี่โถ 1 0.0191 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา (19,964 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
84.37
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th