ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 14
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 14
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กล้วย 53 19.9709 0.00
พิกุล 13 1.3080 0.00
ยางนา 9 8.1169 0.00
เหลืองปรีดียาธร 8 1.2236 0.00
ประดู่ 7 5.9615 0.00
ยูคาลิปตัส 3 7.4114 0.00
กระถินณรงค์ 3 28.2589 0.00
แดง 2 0.9066 0.00
วาสนา 2 0.3653 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 4.2361 0.00
ลีลาวดี 2 10.2264 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.5998 0.00
จามจุรี 1 11.1928 0.00
สนประดิพัทธ์ 1 3.6277 0.00
หูกระจง 1 0.6678 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา (3,342 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
104.07
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th