ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 16
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 16
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สะเดา 16 17.8608 0.00
ตะแบก 16 6.1457 0.00
ราชพฤกษ์ 15 15.3826 0.00
ประดู่บ้าน 13 10.3764 0.00
ขี้เหล็ก 10 6.0207 0.00
พะยอม 10 2.1792 0.00
ตะเคียนทอง 9 5.2854 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 7 12.1714 0.00
หว้า 7 12.0490 0.00
จามจุรี 7 10.2994 0.00
พญาสัตบรรณ 7 4.9018 0.00
กระถินณรงค์ 6 3.5181 0.00
เสลา 6 5.6602 0.00
ยางนา 5 0.8474 0.00
พฤกษ์ 4 10.3915 0.00
ปีบ 4 1.1870 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 4 1.7161 0.00
อโศกน้ำ 3 3.8513 0.00
มะรุม 3 0.3792 0.00
มะค่าแต้ 3 1.5424 0.00
ขนุน 3 0.0955 0.00
นนทรี 2 2.1975 0.00
พิกุล 2 3.4718 0.00
โพธิ์ 2 27.3204 0.00
แคนา 2 1.1267 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 7.3966 0.00
มะขาม 2 0.7687 0.00
เชอร์รี่ 2 0.4801 0.00
กระทิง 2 1.8088 0.00
สมอไทย 2 2.6031 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.6109 0.00
ไทร 2 17.1731 0.00
ฝรั่ง 2 0.1185 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.0800 0.00
มะม่วง 1 0.0115 0.00
อินทนิล 1 0.0715 0.00
ทองหลาง 1 0.4258 0.00
มะค่าโมง 1 0.0559 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.2149 0.00
ประดู่ป่า 1 0.1219 0.00
ปอป้าย, ปอทะเล 1 0.1533 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.0434 0.00
ลำไย 1 0.0526 0.00
ส้มโอ 1 0.0611 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา (5,697 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
198.23
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th