ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 13
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 13
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
นนทรี 22 44.7500 0.00
หมาก,หมากเหลือง 15 3.0936 0.00
ยางแดง 14 5.7326 0.00
ขนุน 10 2.5210 0.00
ประดู่ 9 14.1496 0.00
มะรุม 6 2.3804 0.00
มะม่วง 6 0.9664 0.00
ยางนา 4 3.6182 0.00
มะขาม 4 0.2761 0.00
กระถินณรงค์ 4 7.5649 0.00
สะเดา 4 4.7727 0.00
หูกระจง 3 1.7177 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 3 0.6752 0.00
มะกอกน้ำ 3 3.7238 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 2.5028 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 3.1432 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.2693 0.00
ลีลาวดี 2 0.1919 0.00
ปีบ 2 0.3183 0.00
อินทนิล 2 0.2462 0.00
เชอร์รี่ 1 0.4947 0.00
โมก 1 0.0000 0.00
มะตูมแขก 1 0.2136 0.00
กระท้อน 1 0.0434 0.00
กระทุ่มนา 1 0.2841 0.00
มะขามเทศ 1 1.2470 0.00
สาละ 1 1.4116 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา (3,475 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
107.31
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th