ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 9
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 9
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สุพรรณิการ์ 29 0.1466 0.00
เหลืองปรีดียาธร 27 0.8383 0.00
ลีลาวดี 19 0.1134 0.00
ปาล์มหางกระรอก 15 1.8961 0.00
พญาสัตบรรณ 14 10.7881 0.00
แคนา 13 0.1933 0.00
คำมอกหลวง 7 0.0300 0.00
ข่อย 7 0.1047 0.00
รวงผึ้ง 5 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำมัน 5 0.5187 0.00
ลาน 3 0.6749 0.00
3 0.0000 0.00
โสก 2 0.0090 0.00
หูกระจง 2 3.2152 0.00
ปาล์มจีบ 2 0.1803 0.00
บุหงาส่าหรี 2 0.0337 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 0.0234 0.00
จำปี 1 0.0000 0.00
ราชาวดี 1 0.0000 0.00
การเวก 1 0.0000 0.00
รักแรกพบ 1 0.0000 0.00
เข็มป่า 1 0.0000 0.00
ช้างนาว 1 0.0000 0.00
เข็ม 1 0.0000 0.00
จันทนา 1 0.0000 0.00
คนทีสอ 1 0.0000 0.00
กระดังงา 1 0.0000 0.00
ลำดวน 1 0.0000 0.00
บุนนาค 1 0.0000 0.00
แอปเปิ้ลป่า 1 0.0082 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0000 0.00
กระทุ่มนา 1 0.0708 0.00
มะขามเทศด่าง 1 0.0040 0.00
พุดซ้อน 1 0.0000 0.00
พุด 1 0.0122 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา (5,040 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
18.86
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th