ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 7
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 7
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หว้า 56 6.5338 0.00
สมอพิเภก 33 1.6913 0.00
ปีบทอง 30 0.9754 0.00
ชงโค 27 1.0601 0.00
ตะเคียนทอง 17 0.5127 0.00
แคแสด 13 0.8165 0.00
เสลา 12 3.8283 0.00
ทองหลางลาย 10 0.2776 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 9 0.4308 0.00
แคนา 7 0.6129 0.00
ตะแบก 7 1.0983 0.00
พะยูง 6 0.2719 0.00
คอร์เดียร์ 6 0.3029 0.00
มะค่าโมง 6 2.9009 0.00
ประดู่ 5 2.9036 0.00
นนทรี 4 1.7580 0.00
กุ่มน้ำ 4 0.0333 0.00
ราชพฤกษ์ 4 0.3595 0.00
กัลปพฤกษ์ 3 1.8798 0.00
จามจุรี 2 0.5801 0.00
อินทนิล 2 0.8328 0.00
กระถินณรงค์ 1 2.4345 0.00
สัก 1 0.0005 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา (966 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
32.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th