ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 4
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 4
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 65 8.4210 0.00
ยางนา 40 1.4118 0.00
มะค่าโมง 33 1.8217 0.00
พิกุล 27 0.6191 0.00
เม่าหลวง 23 0.2198 0.00
ลำดวน 21 0.3584 0.00
จันอิน 17 3.3247 0.00
มะหาด 16 1.5395 0.00
กัลปพฤกษ์ 15 5.6346 0.00
ฝาง 14 5.7273 0.00
นมหนู 13 0.0656 0.00
สะเดา 13 3.1221 0.00
จันดง 12 0.2788 0.00
กระเบาใหญ่ 12 0.2765 0.00
สั่งทำ 11 0.1044 0.00
สมอพิเภก 11 1.2296 0.00
การบูร 11 0.0352 0.00
คอร์เดียร์ 10 0.2182 0.00
ชงโค 10 0.4691 0.00
พิลังกาสา 10 0.0858 0.00
ประดู่ป่า 9 0.0406 0.00
พลับพลา 9 0.4123 0.00
เคี่ยมคะนอง 8 0.0278 0.00
มะกอกเกลื้อน 8 2.6901 0.00
กุ่มน้ำ 7 0.2301 0.00
มะตูม 7 0.1965 0.00
แต้ว 6 0.0675 0.00
กระถินณรงค์ 6 4.1800 0.00
มะกอกป่า 6 0.4094 0.00
จามจุรี 6 0.6968 0.00
กฤษณา 6 0.1319 0.00
เกด 6 0.0255 0.00
ประดู่ 6 0.5163 0.00
พะยอม 6 0.1795 0.00
แคนา 5 0.0514 0.00
ชิงชัน 5 0.3892 0.00
ปีบ 5 0.4778 0.00
กำลังเลือดม้า 4 0.0186 0.00
นนทรี 4 0.3844 0.00
ไข่เน่า 4 0.1691 0.00
แดง 4 0.6936 0.00
ไทร 3 0.2884 0.00
จิกน้ำ 3 1.1933 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 3 0.1254 0.00
มะขาม 3 3.8940 0.00
โพธิ์ 3 0.8282 0.00
กระพี้จั่น 3 0.3610 0.00
ราชพฤกษ์ 3 0.3850 0.00
จันทนา 2 0.0047 0.00
กระโดน 2 0.0819 0.00
ทองหลางลาย 2 0.0652 0.00
สาเก 2 0.2080 0.00
แค 2 0.1883 0.00
ชำมะเลียง 2 0.0068 0.00
ขี้เหล็ก 2 0.6011 0.00
ขี้แรด 2 0.0047 0.00
สาธร 2 0.1235 0.00
สาละลังกา 2 0.0453 0.00
ชุมแสง 1 0.0068 0.00
สมอไทย 1 0.0191 0.00
มะค่าแต้ 1 0.0093 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0434 0.00
ทองกวาว 1 0.1883 0.00
แคแสด 1 0.0277 0.00
มะพลับ 1 0.0000 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.0232 0.00
ยอ 1 0.1219 0.00
มะกล่ำต้น 1 0.3821 0.00
นมแมว 1 0.0155 0.00
เสลา 1 0.0138 0.00
อินทนิล 1 0.0047 0.00
จันทน์หอม 1 0.0047 0.00
ข่อย 1 0.0068 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา (1,114 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th