ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 5
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 5
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานีใบใหญ่ 26 21.3367 0.00
มะขวิด 13 3.3870 0.00
ชงโค 9 1.5886 0.00
ราชพฤกษ์ 8 1.9151 0.00
พะยอม 7 1.9852 0.00
แคนา 6 3.8357 0.00
อินทนิลน้ำ 4 2.5089 0.00
ขี้เหล็ก 4 2.0799 0.00
มะขาม 4 2.0753 0.00
ประดู่ 4 13.8507 0.00
เต่าร้าง 4 0.6008 0.00
พิกุล 4 0.3206 0.00
มะรุม 3 1.2012 0.00
สะเดา 3 4.3645 0.00
เพกา 3 0.4429 0.00
พะยูง 3 1.5374 0.00
ชิงชัน 3 1.1572 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 2.2550 0.00
ยางนา 2 0.6480 0.00
ประดู่บ้าน 2 2.2227 0.00
จามจุรี 2 4.8354 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.8049 0.00
ทองกวาว 2 0.1404 0.00
แคแสด 2 1.7881 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.0495 0.00
กระทิง 1 0.0559 0.00
ทุ้งฟ้า 1 0.0941 0.00
สมอพิเภก 1 0.0434 0.00
สาละลังกา 1 0.0495 0.00
สัก 1 0.0398 0.00
มะตูมแขก 1 0.4947 0.00
มะม่วง 1 0.0624 0.00
ฝาง 1 0.1424 0.00
ทองหลางลาย 1 0.0434 0.00
มะพลับ 1 0.6221 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.0941 0.00
เสลา 1 1.0926 0.00
ปีบ 1 0.0628 0.00
มะค่าโมง 1 0.0559 0.00
นนทรี 1 0.3151 0.00
คอร์เดียร์ 1 0.0941 0.00
มะกอกป่า 1 0.3151 0.00
สาธร 1 0.1424 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา (2,756 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
80.75
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th