ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 1
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 1
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะตูมแขก 16 0.1398 0.00
พิลังกาสา 8 0.0057 0.00
ยางนา 5 0.0112 0.00
ประดู่ป่า 5 0.0514 0.00
หว้า 5 0.0818 0.00
อินทนิลน้ำ 4 0.0876 0.00
พิกุล 4 0.0604 0.00
เสลา 4 0.2363 0.00
สมอพิเภก 4 0.7253 0.00
นนทรี 4 1.0360 0.00
ขี้เหล็ก 4 0.4340 0.00
กระทิง 3 0.0122 0.00
จันอิน 3 0.0047 0.00
มะค่าโมง 3 0.0045 0.00
สั่งทำ 3 0.0539 0.00
มะหาด 3 0.1193 0.00
กระเบาใหญ่ 3 0.0132 0.00
แดง 3 0.0340 0.00
มะกอกป่า 3 0.2505 0.00
แคแสด 3 0.1141 0.00
มะขามป้อม 3 0.0468 0.00
คอร์เดียร์ 3 0.0210 0.00
สาธร 3 0.0631 0.00
กัลปพฤกษ์ 2 0.2917 0.00
สาละลังกา 2 0.1569 0.00
ยางแดง 2 0.0108 0.00
ชมพู่น้ำ 2 0.0020 0.00
ชำมะเลียง 2 0.0042 0.00
ชงโค 2 0.0512 0.00
ฝาง 2 0.0406 0.00
พะยูง 2 0.0197 0.00
ทองหลาง 2 0.0501 0.00
ตะเคียนทอง 2 0.0040 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 0.0038 0.00
ประดู่แดง 2 0.0029 0.00
ตะแบก 2 0.0191 0.00
กุ่มน้ำ 1 0.0000 0.00
จิกน้ำ 1 0.0095 0.00
พะยอม 1 0.0004 0.00
กระโดน 1 0.0030 0.00
กระพี้จั่น 1 0.0019 0.00
พลับพลา 1 0.0000 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.3624 0.00
มันปู 1 0.0091 0.00
กำลังเลือดม้า 1 0.0004 0.00
ปีบทอง 1 0.0246 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0534 0.00
มะตูม 1 0.0019 0.00
จันทน์หอม 1 0.0029 0.00
เคี่ยมคะนอง 1 0.0000 0.00
จันดง 1 0.0011 0.00
อโศกน้ำ 1 0.0021 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา (294 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
4.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th