ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 2
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 2
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 21 0.3536 0.00
พิลังกาสา 19 0.0236 0.00
เสลา 18 0.1320 0.00
มะตูมแขก 16 0.1972 0.00
ชำมะเลียง 15 0.0240 0.00
แคนา 15 0.0218 0.00
จิกน้ำ 13 0.0101 0.00
นนทรี 11 33.6053 0.00
หว้า 10 0.0281 0.00
กระเบาใหญ่ 10 0.0460 0.00
สาธร 10 0.2946 0.00
ทองหลาง 10 0.0470 0.00
ยางนา 10 0.0050 0.00
กระพี้จั่น 9 0.2233 0.00
พะยอม 8 0.0153 0.00
มะพลับ 7 0.0008 0.00
หยี 4 0.0000 0.00
อโศกน้ำ 4 0.0011 0.00
นมหนู 4 0.0008 0.00
เม็ก 3 0.0000 0.00
นมแมว 3 0.0004 0.00
อินทนิล 2 0.0110 0.00
ชุมแสง 1 0.0000 0.00
ชิงชัน 1 0.0228 0.00
มะตาด 1 0.0000 0.00
กระโดน 1 0.0000 0.00
จันทน์หอม 1 0.0000 0.00
โพธิ์ 1 0.0010 0.00
มะตูม 1 0.0005 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.2333 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา (597 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
35.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th