ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดเก่าปากพล
  หน่วยงาน : อบต.นาปะขอ
  ชื่อโครงการ : วัดเก่าปากพล
  วันที่ปลูก : 1920-12-05
  วันที่สำรวจ : 2023-07-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล นาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล นาปะขอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยอม 8 6.7787 0.00
ประดู่ 4 39.8741 0.00
โมก 3 3.5445 0.00
ขี้เหล็ก 2 1.8338 0.00
โพธิ์ 1 0.2766 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.0300 0.00
จิกน้ำ 1 10.3399 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา (5,693 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
62.68
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th